header imageheader imageheader image

Domyślnie szukacz zwraca publikacje zawierające podany ciąg w dowolnym miejscu. Przykładowo wpisanie con wyszuka Asucon, PierniCON i confetti. Większą precyzję można uzyskać używając znaku *, który zastępuje dowlny ciąg znaków. Na przykład wpisanie *con zwróci tylko Asucon i PierniCON.

Powered by WashuOS